موارد توضیحی

زنی که آلت تناسلی همسرش را قیچی کرد +تصاویرمردی 32 ساله که در استان هنان مرکزی چین زندگی می کند توسط همسرش به طرز وحشتناکی مورد حمله قرار گرفت و آلت تناسلی او دوبار قیچی شد! ماجرا از این قرار بود که این مرد فراموش کرده بود ایمیل های خود را چک کند که همسر او پس از بازکردن ایمیل های او متوجه دوستی او با چند زن دیگر شد و این باعث شد خشم این زن به پرواز درآید! و تصمیم گرفت که انتقام خود را از شوهرش بگیرد.

زنی که آلت تناسلی همسرش را قیچی کرد! (تصاویر)

شب هنگام موقع خواب با یک قیچی به سراغ همسرش رفت و آلت تناسلی او را قیچی کرد. پس از رساندن این مرد توسط اورژانس به بیمارستان باز هم این زن دست از شوهرش نکشید و به طور مخفیانه وارد بیمارستان شد و با ترفند پشیمانی و بوسه گرفتن از او دوباره به جان همسرش افتاد مرد که مجبور شد با بدن برهنه از پنجره بیمارستان پایین بپرد و فرار کند باز هم غافلگیر شد و دوباره هسمرش آلت تازه جراحی شده او را وسط خیابان قیچی کرد و پا به فرار گذاشت.

زنی که آلت تناسلی همسرش را قیچی کرد! (تصاویر)


هم اکنون قسمتی از آلت تناسلی این مرد که بر اثر قیچی شدن افتاده است پیدا نشد تا بتوانند پیوند بزنند و پزشکان احتمال می دهند توسط سگ ها یا گربه های خیابانی در همان زمان خورده شده است!! این زن تحت تعقیب است تا پس از دستگیری به مجازات خود برسد.


این است عاقبت خیانت این مرد به همسرش.